3D fotók, 3D videók
3D fotók, 3D videók 3D fotó-, 3D videótermékek rendelése

Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések
Üzemeltetőre vonatkozó rendelkezések
Fotókat, videókat feltöltő Felhasználókra vonatkozó rendelkezések
Látogatókra vonatkozó rendelkezések
Webáruházunk általános szerződési és felhasználási feltételei

Általános rendelkezések
A 3dfotovideo.hu fotó- és videótár szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, melyben a Duotone Kft. (2024 Kisoroszi, Rigó u. 1636. Hrsz., továbbiakban: „Duotone Kft.” vagy „Üzemeltető”) feladata kizárólag a regisztrált felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) által feltöltött fotó és videó tartalmak tárolására és a nyilvánosság (továbbiakban: Látogató) felé való közvetítésére terjed ki.
A Felhasználó és Látogató tudomásul veszi, hogy a 3dfotovideo.hu két egymás mellé fényképezett képből készült sztereoszkopikus 3D-s digitális kép- és videófájlok feltöltésére, megosztására, illetve tartalmának böngészésére, megtekintésére szolgál. A Felhasználó és Látogató köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.

Vissza a lap tetejére


Üzemeltetőre vonatkozó rendelkezések
Anonim látogatóazonosító
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A Duotone Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat – a többi szolgáltatóhoz hasonlóan – abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban az Duotone Kft., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.
Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.
A Duotone Kft. a 3dfotovideo.hu oldalon mindenben arra törekszik, hogy gyermekek számára nem ajánlott tartalmak ne jelenhessenek meg. Előfordulhat azonban, hogy ilyen fotók, videók a felismerésükig, rövidebb ideig elérhetők az oldalon, ezért kérjük a felhasználókat, hogy óvják a gyermekeket az ilyen tartalmú fotók, videók megtekintésétől.
Az Üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött videók szerkesztett adatait (név, címkék, leírás) indokolás nélkül módosítani és törölni.
Az Üzemeltetőnek jogában áll a jogsértő fotót, videót törölni, a feltöltő Felhasználó 3dfotovideo.hu-hoz való hozzáférését megszüntetni.
A 3dfotovideo.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a 3dfotovideo.hu-t nem rendeltetésszerűen használó Felhasználó hozzáférését, valamint véleményt megfogalmazó Látogató írását törölje.
Az üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött fotókat, videókat a 3dfotovideo.hu oldalról indokolás nélkül eltávolítani.

Vissza a lap tetejére


Fotókat, videókat feltöltő Felhasználókra vonatkozó rendelkezések
Felhasználók kötelesek tartózkodni más Felhasználó felhasználónevével való visszaéléstől, a feltöltött képek és videók nézettségének és értékelésének manipulálásától. A Felhasználók kötelesek továbbá tartózkodni a kizárólag reklámozás célját szolgáló képek és videók feltöltésétől és reklám jellegű hozzászólásoktól.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 3dfotovideo.hu-n megadott, nem személyes adatai (saját honlap címe, saját blog címe stb.) publikusak, azokat a 3dfotovideo.hu bármely látogatója megtekintheti.
A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa feltöltött fotók és videók megjelenjenek a 3dfotovideo.hu oldalain.
A Felhasználó kijelenti, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett fotókat és videókat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.
A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött fotó és videó vonatkozásában a Duotone Kft. a fotó és videó többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére felhasználási jogot szerezzen.
A Felhasználó elismeri, hogy a Duotone Kft. tulajdona minden olyan jog, amely a Duotone Kft. illetve a 3dfotovideo.hu fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a 3dfotovideo.hu használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.
A Felhasználó a 3dfotovideo.hu-t csak saját felelősségére használhatja. Duotone Kft. kizárja a felelősségét minden, a feltöltött fotó és videó tartalma miatt bekövetkezett kárért.
Duotone Kft. kizárja a felelősségét minden, a regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért. Duotone Kft. kéri a Felhasználókat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak.
A 3dfotovideo.hu-t üzemeltető Duotone Kft. nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó 3dfotovideo.hu-ra feltöltött fotóit és videóit.

A Felhasználó által feltöltött fotó- és videófájlok
• kizárólag két egymás mellé fényképezett képből készült sztereoszkopikus 3D-s képekből, illetve videókból állhat,
• korhatár-korlátozás nélkül megtekinthetők.

A Felhasználó által feltöltött fotó- és videótartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat
• nem sértheti más szerzői jogait,
• nem szíthat faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket, illetve nem válthat ki súlyos vagy széleskörű ellenállást,
• nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
• nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást, erőszakos, agresszív jelenetet, trágár, káromkodó, megbotránkoztató dialógust,
• nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
• nem tartalmazhat erotikus, pornográf elemeket,
• illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A Duotone Kft. kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő fotó- és videótartalmakat találnak a 3dfotovideo.hu-n, azt e-mailben az üzemeltetőnek haladéktalanul jelezzék.
Amennyiben a Felhasználó a fentiekben felsorolt tiltott tartalmú képet vagy videót tölt fel, akkor Duotone Kft. a fotókat illetve videókat eltávolítja, és jogosult a Felhasználó 3dfotovideo.hu-hoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő fotóit, videóit is törölni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 3dfotovideo.hu-t üzemeltető Duotone Kft. nem köteles ismerni a 3dfotovideo.hu mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki által tudomást szerez egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomról, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető eltávolítja azt. Bármely látogató e-mailben tájékoztathatja az üzemeltetőt a jogsértő tartalomról. Az üzemeltetőnek jogában áll a jogsértő fotót, videót törölni, a feltöltő Felhasználó 3dfotovideo.hu-hoz való hozzáférését megszüntetni.

A fotó, illetve videó feltöltéssel a Felhasználó elfogadja az alábbi nyilatkozatot:
„Alulírott, a fotók, videók feltöltője, ezúton kijelentem és garantálom, hogy az általam feltöltött fotó, videó felhasználási jogaival rendelkezem – a fotó, videó előállítójának minősülök, illetve a fotó, videó előállítójától a szükséges engedélyeket megszereztem – és sem nekem, sem az előállítónak vagy esetleges egyéb szerzői vagy szomszédos jogi jogosultnak a fotóval, videóval kapcsolatban díjigénye nincsen. Ezúton engedélyezem, hogy a Duotone Kft. az általam feltöltött fotót, videót a 3dfotovideo.hu-n megjelenítse, az ehhez szükséges, többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás, terjesztés és átdolgozás jogát Duotone Kft. részére engedélyezem. Emellett kijelentem és garantálom, hogy a fotón, videón szereplő vagy egyéb harmadik személyek képmásának és hangfelvételének megjelenítése a Ptk. 80. §-ra vonatkozó személyiségi vagy egyéb jogaikat nem sérti, a szükséges hozzájárulásokat megszereztem. Ha harmadik személy a Duotone Kft. ellen az általam feltöltött fotó, videó miatt, jogsértésre való hivatkozással fellép, úgy Duotone Kft. az ezzel kapcsolatos eljárások és az igényérvényesítés valamint a kapcsolódó költségek és díjigény alól teljes mértékben mentesítem, azokat közvetlenül megfizetem és helytállok. Hozzájárulok, hogy az általam feltöltött fotó, videó oldalán és a fotó, videó felületén a lejátszás előtt/közben/után az Duotone Kft. bármilyen hirdetési megoldásokat értékesítsen és megjelenítsen. Tudomásul veszem, hogy ezen hirdetésekkel kapcsolatban semmilyen díjigényt nem támaszthatok az Duotone Kft.-vel szemben.”

Vissza a lap tetejére


Látogatókra vonatkozó rendelkezések
A Látogató által nézegethető fotó- és videófájlok
• kizárólag két egymás mellé fényképezett képből készült sztereoszkopikus 3D-s képekből, illetve videókból állnak, melyek megtekintéséhez megfelelő 3D-s nézőke szükséges, (megvásárolható a 3dfotovideo.hu-n),
• korhatár-korlátozás nélkül megtekinthetők.

A Látogató által a ?Vélemények? rovatban a megtekintett fotó és videó tartalomhoz kapcsolódó írása, megjegyzése
• semmilyen módon nem sértheti a fotót, videót feltöltő Felhasználó valamint az Üzemeltető személyi jogait, emberi méltóságát,
• nem szíthat faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket, illetve nem válthat ki súlyos vagy széleskörű ellenállást,
• nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást, erőszakos, agresszív, trágár, káromkodó, erotikus, pornográf, megbotránkoztató szavakat, sorokat,
• nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
• nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
• illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a fent felsoroltak be nem tartása esetén Üzemeltetőnek jogában áll a véleményét törölni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a 3dfotovideo.hu-t üzemeltető Duotone Kft. nem köteles ismerni a 3dfotovideo.hu mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki által tudomást szerez egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomról, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető eltávolítja azt. Bármely látogató e-mailben tájékoztathatja az üzemeltetőt a jogsértő tartalomról, amelyet Üzemeltetőnek jogában áll törölni, a feltöltő Felhasználó 3dfotovideo.hu-hoz való hozzáférését megszüntetni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a felismerésükig, rövidebb ideig előfordulhat olyan tartalmú fotók, videók elérhetősége az oldalon amelyek nem valók gyermekek számára, ezért kérjük a Látogatót, hogy óvja gyermekét az ilyen tartalmak megtekintésétől. A Duotone Kft. a 3dfotovideo.hu oldalon mindenben arra törekszik, hogy gyermekek számára nem ajánlott tartalmak ne jelenhessenek meg.

Vissza a lap tetejére

Webáruházunk általános szerződési és felhasználási feltételei
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
1. Üzemeltetői adatok
2. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
3. A kínált termékek kategóriái
4. Rendelési információk
5. A megrendelések feldolgozása
6. A rendelés menete, tennivalók módosítás, lemondás, hibás teljesítés esetén
7. Fizetési módok
8. Házhoz szállítási információk
9. A postai kézbesítés díjszabása
10. Csomagolási költség
11. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
12. Jótállás a 3D-s előtétlencsékre
13. Az elállás joga
14. Az elállási jog gyakorlásának menete
15. Adatkezelés
16. Egyéb rendelkezések

1. Üzemeltetői adatok
Cégnév: Duotone Kft.
Székhely: 2024 Kisorszi, Rigó u. 1636. Hrsz.
Adószám: 13315366-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-099756
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: duotone@duotone.hu, Írjon nekünk menüpont
Telefonos elérhetőség: 06-26-592-005, 06-20-235-5328
A kapcsolattartó személy neve: Bozókiné Antal Rita

Vissza az ÁSZF-hez

2. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A weboldalon egymás mellé fényképezett (side by side) 3D-s képek megtekintésére szolgáló nézőkéket, a weboldal nyilvános tartalmához hozzáférést biztosító regisztrációs kódot, 3D-s fényképezéshez használható előtétlencséket, valamint 3D-s képeket, videókat tartalmazó DVD-ket, ajándéktárgyakat árulunk.
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A kiszállítást a Magyar Posta biztosítja, illetve van lehetőség személyes átvételre is a cég telephelyén, előre egyeztetett időpontban.

Vissza az ÁSZF-hez

3. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
- egymás mellé fényképezett (side by side) 3D-s képek megtekintésére szolgáló nézőkék,
- a weboldal nyilvános tartalmához hozzáférést biztosító regisztrációs kód,
- 3D-s fényképezéshez használható előtétlencsék,
- 3D-s képeket, videókat tartalmazó DVD-k, ajándéktárgyak.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó, végfelhasználói rak, azonban nem tartalmazzák a csomagolás és házhoz szállítás díját.

Vissza az ÁSZF-hez

4. Rendelési információk
A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges.

Vissza az ÁSZF-hez

5. A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Ügyfélszolgálatunk több termék, különböző termékek vagy előtétlencse megrendelésekor e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Általános teljesítési határidő utánvételes vásárlás esetén a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül, átutalásos fizetés esetén az átutalás beérkezte utáni 5 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ilyen esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a nem teljesített eladásra jutó összeget visszautaljuk a küldő részére.

Vissza az ÁSZF-hez

6. A rendelés menete, tennivalók módosítás, lemondás, hibás teljesítés esetén
1. A Termékek oldalon írja be a megrendelni kívánt mennyiséget az egyes termékekhez, majd kattintson a Megrendelem gombra!
2. A Rendelés ellenőrzése oldalra jut, ahol áttekintheti megrendelését. Amennyiben módosítani szeretne rajta, nyomja meg a Vissza gombot! Ha nem akarja módosítani, kattintson a Megrendelem gombra!
3. A Megrendelő adatai oldalon töltse ki a megadott mezőket (név, e-mailcím, cím, telefon), majd klikkeljen a Megrendelem gombra!
4. Ekkor a rendszer elküldi a megrendelését Önnek és a Duotone Kft.-nek. Az e-mail megérkezését követően küldje vissza azt a Duotone Kft.-nek megrendelése visszaigazolásaként. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, megrendelését töröljük.
5. A visszaigazolt megrendelésre küldött válaszunk tartalmazni fogja a több darab vagy különböző termékek vásárlásakor felszámított csomagolási és postaköltséget. 1 db 3D-s nézőke megrendelésekor az ár tartalmazza a postaköltséget átutalásos, illetve utánvételes fizetés esetén egyaránt, ezért ilyen esetben a Duotone Kft. nem küld postaköltséget részletező e-mailt.
6. A megrendelő e-mailben visszaigazolja, hogy elfogadja a termék(ek) árát, valamint a csomagolási és postaköltséget tartalmazó végösszeget. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, megrendelését töröljük.

Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, minden szükséges adat megadására (pl.: irányítószám), hiszen a megadott adatok alapján számlázzuk, illetve postázzuk a termékeket. A visszaigazoló e-mailek célja nem csak a megrendelés elfogadása, hanem a megadott adatok ellenőrzése is. Ha hiányos vagy rossz adatokat adott meg, a visszaigazoló e-mailben lehetősége van ezeket kijavítani, kiegészíteni.
Ellenőrizze a postafiókjához tartozó tárhelyének telítettségét, nehogy emiatt ne kapja meg e-mailünket!

A már elküldött megrendelés módosítására vagy lemondására a postázás megtörténte előttig van lehetőség a weboldalon található elektronikus elérhetőségeken. A postázás tényéről e-mailben tájékoztatjuk.

Hibásan teljesített megrendelésnél a visszaszállítás költsége a forgalmazót terheli.

Vissza az ÁSZF-hez

7. Fizetési módok
A megrendelt termékek árát, csomagolási és postaköltségét átutalással vagy utánvétellel lehet kifizetni. Kivételt képez ez alól a 3D-s előtétlencsék megrendelése, mert azokat kizárólag előreutalással lehet kifizetni. A fizetendő végösszeget (amely minden költséget tartalmaz) az általunk küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza.
Átutalásos fizetés esetén a megrendelt terméket a végösszeg számlánkra történő megérkezése után postázzuk. A mennyiben a második visszaigazolástól (1 nézőke esetén az első visszaigazolástól) számított 10 munkanapon belül nem érkezik meg számlánkra a pénz, megrendelését töröljük. Átutalását a K&H Bank 10200902-32772728 számú számlájára küldje, a közleménybe kérjük, írja be a megrendelés számát!
A számlát és az előtétlencsékhez tartozó garancialevelet a csomag tartalmazza. Amennyiben küldeményét nem levélszekrény útján kézbesítik, kérjük, a csomagot a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Vissza az ÁSZF-hez

8. Házhoz szállítási információk
A megrendeléseket a Magyar Postán keresztül teljesítjük. A levélpostai küldemények és csomagok kézbesítése munkanapokon történik, a Magyar Posta munkarendje szerint. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Ha kézbesítéskor senki nem tartózkodik a megadott címen, a postás értesítőt hagy. A postán 10 napig vehető át a küldemény, aztán visszaküldik a feladónak.

Vissza az ÁSZF-hez

9. A postai kézbesítés díjszabása
A házhoz szállítás díját súly és érték alapján, a Magyar Posta díjszabása szerint állapítjuk meg. A postai kézbesítés pontos összegét megírjuk a megrendelés visszaigazolásakor küldött e-mailben.

Átutalásos fizetés esetén
Utánvételes fizetés esetén
nem ajánlott, nem elsőbbségi
ajánlott, nem elsőbbségi
A postaköltség az alábbi tényezőkből áll, nem elsőbbségi küldemény esetén:
1 db kód
110 Ft
levél/csomag díja
ajánlott
postautalvány díja
utalványdíj
1 db nézőke
145 Ft
30 g-ig 110 Ft 250 Ft 305 Ft 10000 Ft-ig 540 Ft
100 g-ig
195 Ft
50 g-ig 145 Ft 30000 Ft-ig 940 Ft
250 g-ig
485 Ft
100 g-ig 195 Ft 50000 Ft-ig 1 285 Ft
500 g-ig
675 Ft
250 g-ig 235 Ft 100000 Ft-ig 1 735 Ft
750 g-ig
955 Ft
500 g-ig 425 Ft 200000 Ft-ig 3 530 Ft
2000 g-ig
1130 Ft
750 g-ig 705 Ft minden további megkezdett 100000 Ft + 970 Ft
csomag
1 190 Ft
2000 g-ig 880 Ft
csomag 1 190 Ft

Vissza az ÁSZF-hez

10. Csomagolási költség
100 g-os súlyhatár fölött egységesen bruttó 150 Ft csomagolási költséget számolunk fel.

Vissza az ÁSZF-hez

11. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a postásnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újraküldést kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Vissza az ÁSZF-hez

12. Jótállás a 3D-s előtétlencsékre
Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon vagy elérhetőségeink valamelyikén kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről.

A Loreo Asia Ltd. a megvásárlás napjától számítva 12 hónap jótállást vállal arra, hogy az adott Loreo termék mentes az anyag- és összeszerelési hibáktól.

Meghibásodás esetén kérjük, küldje vissza a terméket minden tartozékával együtt az alábbi címre a vásárlást igazoló számlával, garancialevéllel és a hiba leírásával együtt: Duotone Kft. 2024 Kisoroszi, Rigó u. 1636. Hrsz. A biztonságos szállítás költségét a vevő viseli. Portósan küldött csomagokat nem veszünk át, azt minden esetben visszaküldjük a feladónak!

A jótállási jegynek tartalmaznia kell a vevő nevét, a forgalmazó nevét és címét, a megvásárolt termék típusnevét és sorozatszámát (ha van) és a megvásárlás dátumát.

A hibásan gyártott terméket döntésétől függően a Loreo Asia Ltd. megjavítja vagy ingyenesen kicseréli. A jótállási szolgáltatást a Loreo Asia Ltd. központjában lehet igénybe venni (cím: Loreo Asia Ltd. Rm. 7, 7/fl., New City Centre, 2, Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong).

A gyártó kizárja a jótállási kijavítást, ha a kárt vagy meghibásodást az alábbiak valamelyike okozza:
- nem rendeltetésszerű vagy túlzott használat,
- helytelen tárolás, leejtés, jelentős mértékű ütődés,
- szállítási sérülés,
- korrózió, kosz, víz, homok,
- nem a Loreo által végzett javítás, a Loreo jóváhagyása nélkül eszközölt változtatások, tisztítás,
- a terméknek a Loreo által jóvá nem hagyott berendezésre való csatlakoztatása,
- a termék nem megfelelő csomagolása a Duotone Kft.-hez történő szállítás során,
- baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a Loreon kívül eső ok, ideértve - de nem kizárólag - a villámlást, a vizet, a tüzet, a zavargásokat.
A jótállásra vonatkozó rendelet 2011. júniusi állapotát itt ol
vashatja.
Vagy elolvashatja az interneten itt.

Vissza az ÁSZF-hez

13. Az elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket akkor is, ha már kibontotta, kipróbálta azt.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:
- kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő igényei alapján, egyedi kérésének megfelelően előállított termék (pl.: DVD családi eseményről),
- hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött
szerződésekről szóló törvényből:
4. §
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. §
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
Az elállásra vonatkozó rendelet 2011. júniusi állapotát itt ol
vashatja.
Vagy elolvashatja az interneten itt.

Vissza az ÁSZF-hez

14. Az elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti elektronikus elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy postai úton.
Elektronikusan elküldött jelzés esetében az elküldés időpontját, postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videokamerával rögzítjük a csomag kibontását, illetve a visszaküldött termék megvizsgálását. Erre az esetleges félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt). A csomagnak tartalmaznia kell a terméket annak összes tartozékával együtt, illetve a jótállási jegyet.
A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Duotone Kft. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

Vissza az ÁSZF-hez

15. Adatkezelés
A webáruház használata során a Duotone Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Duotone Kft. alvállalkozója. (pl.: posta vagy futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Duotone Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Duotone Kft. megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Duotone Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a duotone@duotone.hu e-mail címen.

Vissza az ÁSZF-hez

16. Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Duotone Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Jelen az oldal használatáról szóló dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez és megtekintéséhez kattintson ide.

Vissza az ÁSZF-hez
Vissza a lap tetejére

3D nézôke rendelése
© 2011-1013. Duotone Kft.
Látogatók: 4557 .